ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย
14/08/61 28/08/61 12/09/61 เงินปันผล 0.08 บาท
26/02/61 04/05/61 25/05/61 เงินปันผล 0.08 บาท
11/08/60 24/08/60 08/09/60 เงินปันผล 0.06 บาท
22/02/60 - - งดจ่ายปันผล - -
11/11/59 25/11/59 09/12/59 เงินสด 0.11 บาท
26/02/59 03/05/59 19/05/59 หุ้นปันผล + เงินสด 10 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นปันผล
0.02
หุ้น
บาท
14/08/58 26/08/58 11/09/58 เงินปันผล 0.10 บาท
27/02/58 30/04/58 22/05/58 เงินปันผล 0.02 บาท
27/02/58 30/04/58 22/05/58 หุ้นปันผล 6 : 1 หุ้น
13/08/57 26/02/57 12/09/57 เงินปันผล 0.05 บาท