เครื่องคำนวณเบื้องต้นเพื่อการลงทุน
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: +0.04 วันก่อนหน้า: 4.16
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: 0.96% ราคาเปิด: 4.18
ราคาล่าสุด: 4.20 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 4.20 / 74,500 ช่วงราคาระหว่างวัน: 4.18 - 4.22
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 633,400 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 4.22 / 123,500 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 3.92 - 6.35
ปรับปรุงเมื่อ: 22 กันยายน 2560 16:36

จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : ราคาซื้อ, จำนวนหุ้น และ ราคาขาย
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %