เครื่องคำนวณเบื้องต้นเพื่อการลงทุน
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: +0.13 วันก่อนหน้า: 4.92
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: 2.64% ราคาเปิด: 4.94
ราคาล่าสุด: 5.05 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 4.98 / 36,600 ช่วงราคาระหว่างวัน: 4.88 - 5.05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 2,199,600 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 5.05 / 69,100 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.00 - 7.05
ปรับปรุงเมื่อ: 25 เมษายน 2560 16:36

จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : ราคาซื้อ, จำนวนหุ้น และ ราคาขาย
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %