เครื่องคำนวณเบื้องต้นเพื่อการลงทุน
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: - วันก่อนหน้า: 2.14
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: -% ราคาเปิด: 2.14
ราคาล่าสุด: 2.14 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 2.14 / 3,200 ช่วงราคาระหว่างวัน: 2.12 - 2.26
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,070,600 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 2.16 / 10,000 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 2.06 - 4.26
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ตุลาคม 2561 16:37

จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : ราคาซื้อ, จำนวนหุ้น และ ราคาขาย
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %