เครื่องคำนวณเบื้องต้นเพื่อการลงทุน
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: +0.10 วันก่อนหน้า: 2.50
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: 4.00% ราคาเปิด: 2.52
ราคาล่าสุด: 2.60 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 2.60 / 266,300 ช่วงราคาระหว่างวัน: 2.52 - 2.64
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 5,593,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 2.62 / 159,900 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 2.06 - 4.30
ปรับปรุงเมื่อ: 17 สิงหาคม 2561 12:08

จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : ราคาซื้อ, จำนวนหุ้น และ ราคาขาย
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %