เครื่องคำนวณเบื้องต้นเพื่อการลงทุน
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: +0.02 วันก่อนหน้า: 4.40
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: 0.45% ราคาเปิด: 4.42
ราคาล่าสุด: 4.42 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 4.42 / 35,100 ช่วงราคาระหว่างวัน: 4.42 - 4.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 945,900 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 4.44 / 1,000 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.00 - 6.35
ปรับปรุงเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2560 16:37

จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : ราคาซื้อ, จำนวนหุ้น และ ราคาขาย
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %