รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น PDF
  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ.เธียรสุรัตน์ ในรูปแบบ DVD
ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” โทร. 02 819 8899 ต่อ 1536 หรือ 1591