กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: - วันก่อนหน้า: 4.88
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: -% ราคาเปิด: 4.90
ราคาล่าสุด: 4.88 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 4.88 / 125,100 ช่วงราคาระหว่างวัน: 4.86 - 4.92
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 303,200 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 4.92 / 80,800 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.00 - 6.35
ปรับปรุงเมื่อ: 29 พฤษภาคม 2560 16:40

 

Chart Type