กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: +0.13 วันก่อนหน้า: 4.92
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: 2.64% ราคาเปิด: 4.94
ราคาล่าสุด: 5.05 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 4.98 / 36,600 ช่วงราคาระหว่างวัน: 4.88 - 5.05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 2,199,600 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 5.05 / 69,100 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.00 - 7.05
ปรับปรุงเมื่อ: 25 เมษายน 2560 16:36

 

Chart Type