กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: +0.10 วันก่อนหน้า: 2.50
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: 4.00% ราคาเปิด: 2.52
ราคาล่าสุด: 2.60 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 2.60 / 256,300 ช่วงราคาระหว่างวัน: 2.52 - 2.64
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 5,593,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 2.62 / 159,900 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 2.06 - 4.30
ปรับปรุงเมื่อ: 17 สิงหาคม 2561 12:06

 

Chart Type