กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: +0.15 วันก่อนหน้า: 5.05
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: 2.97% ราคาเปิด: 5.10
ราคาล่าสุด: 5.20 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 5.15 / 250,300 ช่วงราคาระหว่างวัน: 5.10 - 5.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 2,894,400 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 5.20 / 303,600 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.00 - 7.25
ปรับปรุงเมื่อ: 28 มีนาคม 2560 16:38

 

Chart Type