กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: - วันก่อนหน้า: 3.90
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: -% ราคาเปิด: 3.92
ราคาล่าสุด: 3.90 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 3.90 / 1,700 ช่วงราคาระหว่างวัน: 3.88 - 3.94
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 185,800 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 3.94 / 45,300 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 3.86 - 6.35
ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2560 16:36

 

Chart Type