กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: -0.03 วันก่อนหน้า: 1.92
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: -1.56% ราคาเปิด: 1.92
ราคาล่าสุด: 1.89 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.89 / 5,200 ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.88 - 1.92
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 874,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.90 / 100 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.90 - 4.00
ปรับปรุงเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2561 16:35

 

Chart Type