กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: +0.02 วันก่อนหน้า: 3.02
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: 0.66% ราคาเปิด: 3.08
ราคาล่าสุด: 3.04 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 3.04 / 900 ช่วงราคาระหว่างวัน: 3.04 - 3.08
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 186,200 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 3.06 / 65,000 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 3.02 - 5.50
ปรับปรุงเมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2561 16:35

 

Chart Type