กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: +0.45 วันก่อนหน้า: 5.25
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: 8.57% ราคาเปิด: 5.30
ราคาล่าสุด: 5.70 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 5.65 / 405,300 ช่วงราคาระหว่างวัน: 5.25 - 5.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 22,651,200 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 5.70 / 500,300 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.00 - 7.30
ปรับปรุงเมื่อ: 16 มกราคม 2560 16:36

 

Chart Type