กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: -0.06 วันก่อนหน้า: 4.70
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: -1.28% ราคาเปิด: 4.74
ราคาล่าสุด: 4.64 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 4.64 / 84,600 ช่วงราคาระหว่างวัน: 4.64 - 4.76
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 492,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 4.68 / 200 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.00 - 7.30
ปรับปรุงเมื่อ: 01 มีนาคม 2560 16:37

 

Chart Type