กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: +0.04 วันก่อนหน้า: 4.16
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: 0.96% ราคาเปิด: 4.18
ราคาล่าสุด: 4.20 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 4.20 / 74,500 ช่วงราคาระหว่างวัน: 4.18 - 4.22
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 633,400 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 4.22 / 123,500 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 3.92 - 6.35
ปรับปรุงเมื่อ: 22 กันยายน 2560 16:36

 

Chart Type