กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: -0.02 วันก่อนหน้า: 2.38
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: -0.84% ราคาเปิด: 2.34
ราคาล่าสุด: 2.36 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 2.36 / 11,000 ช่วงราคาระหว่างวัน: 2.34 - 2.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 468,600 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 2.40 / 4,000 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 2.30 - 4.92
ปรับปรุงเมื่อ: 20 มิถุนายน 2561 16:37

 

Chart Type