กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: +0.02 วันก่อนหน้า: 4.40
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: 0.45% ราคาเปิด: 4.42
ราคาล่าสุด: 4.42 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 4.42 / 35,100 ช่วงราคาระหว่างวัน: 4.42 - 4.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 945,900 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 4.44 / 1,000 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 4.00 - 6.35
ปรับปรุงเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2560 16:37

 

Chart Type