กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: +0.02 วันก่อนหน้า: 2.52
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: 0.79% ราคาเปิด: 2.52
ราคาล่าสุด: 2.54 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 2.52 / 4,200 ช่วงราคาระหว่างวัน: 2.50 - 2.56
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 119,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 2.54 / 18,000 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 2.36 - 5.20
ปรับปรุงเมื่อ: 20 เมษายน 2561 16:35

 

Chart Type