กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: - วันก่อนหน้า: 1.80
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: -% ราคาเปิด: 1.80
ราคาล่าสุด: 1.80 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.79 / 76,500 ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.80 - 1.81
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 113,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.80 / 200 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.78 - 3.64
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มกราคม 2562 16:39

 

Chart Type