กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: - วันก่อนหน้า: 2.38
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: -% ราคาเปิด: 2.38
ราคาล่าสุด: 2.38 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 2.38 / 21,500 ช่วงราคาระหว่างวัน: 2.36 - 2.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 560,000 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 2.40 / 38,400 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 2.06 - 4.30
ปรับปรุงเมื่อ: 18 กันยายน 2561 16:38

 

Chart Type