กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: +0.01 วันก่อนหน้า: 1.40
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: 0.71% ราคาเปิด: 1.43
ราคาล่าสุด: 1.41 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.40 / 4,500 ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.40 - 1.43
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 45,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.41 / 900 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.23 - 2.46
ปรับปรุงเมื่อ: 03 เมษายน 2563 16:39

 

Chart Type