กราฟราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: TSR เปลี่ยนแปลง: - วันก่อนหน้า: 1.32
สกุลเงิน: THB % เปลี่ยนแปลง: -% ราคาเปิด: 1.35
ราคาล่าสุด: 1.32 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.30 / 900 ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.27 - 1.35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 155,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.32 / 29,800 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.23 - 2.46
ปรับปรุงเมื่อ: 30 มีนาคม 2563 16:38

 

Chart Type