เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ

บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ.เธียรสุรัตน์ ในรูปแบบ DVD
ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” โทร. 02 819 8899 ต่อ 1536 หรือ 1591

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
วันที่: 24 ธันวาคม 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วันที่: 26 เมษายน 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
วันที่: 25 มีนาคม 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
วันที่: 11 กันยายน 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วันที่: 27 เมษายน 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2560
วันที่: 27 มีนาคม 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560
วันที่: 01 ธันวาคม 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560
วันที่: 01 กันยายน 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560
วันที่: 30 พฤษภาคม 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
วันที่: 27 เมษายน 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
วันที่: 15 มีนาคม 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559
วันที่: 24 พฤศจิกายน 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2559
วันที่: 30 พฤษภาคม 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
วันที่: 22 เมษายน 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
วันที่: 18 มีนาคม 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
วันที่: 04 ธันวาคม 2558
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2558
วันที่: 03 กันยายน 2558
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2558
วันที่: 25 พฤษภาคม 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
วันที่: 24 เมษายน 2558
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2557
วันที่: 16 มีนาคม 2558
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
วันที่: 26 พฤศจิกายน 2557
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
วันที่: 15 สิงหาคม 2557